Spare-Parts Services
      
Repair Request
Privacy Statement

De vermelde gegevens zullen in de bestanden van Siemens NV worden bewaard en zijn exclusief bestemd voor intern gebruik door de bedrijven van de Siemens-groep. Ze kunnen eventueel ook aan de contractuele partners van deze bedrijven worden overgemaakt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u deze gegevens steeds opvragen en indien nodig aanpassen. Voor meer informatie: industrie.be@siemens.com
De aanvrager verklaart handtekeningbevoegdheid te bezitten voor dit type aanvragen.
   Declaration of Decontamination (English)  VERPLICHT BIJ HERSTELLING !

Bedrijfsinformatie

Aanvrager Contact Info

Repair Request

Afhaaladres + datum

Retouradres (hersteld/geruild materiaal)